Toaleni papir - troslojni 10/1

Toaleni papir - troslojni 10/1
Opis

Toaleni papir - troslojni  10/1

Sastav:100 % celuloza
Pakovanje:10 rola
Trans.pak.:10 kom.
Br.pak.na paleti:300
Bar cod:3870974000033